Euronesmysly.cz

Posvítíme si na
euronesmysly!

1. euronesmysl: Euro

Popis: Vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL připravuje ČR pro zavedení eura. V roce 2007 byl schválen českou vládou složenou z ODS, KDU-ČSL a SZ Národní plán zavedení eura, podle kterého Ministerstvo financí ČR postupuje.

Cíl návrhu: Připojení ČR k eurozóně.

Negativa:

Zavedení eura by mimo jiné znamenalo vzdání se suverenity v mnoha klíčových oblastech, které se dotýkají našeho každodenního života. Evropské centrální bance bychom například museli odevzdat do správy všechny naše devizové rezervy a ta by přerozdělovala i jejich každoroční výnos. Neměli bychom vlastní měnovou politiku, což se v dobách krize tvrdě nevyplácí. Museli bychom ručit za dluhy zemí eurozóny až do výše 350 miliard korun.

Euro způsobilo ve všech zemích jen zdražování a problémy. Česká republika si musí vyjednat v EU výjimku, aby ho nemusela zavést. Přesně to už dokázala Velká Británie a Dánsko, tak proč ne my? Mít vlastní měnu je velkou výhodou zejména v době hospodářských krizí.

Zdroj:

Petr Mach, Josef Káles

Euronesmysl: „Kvóty na splachování záchodů“

Popis: EU chce zavést maximální velikost nádržky na záchodech. Maximální objem nádrží má být 6 litrů. Studie, která vedla k určení právě této hodnoty, stála daňové poplatníky členských států 90 000 € (2,5 milionu Kč). Studie má 414 stran a obsahuje i perly, jako například že spotřeba vody se může velmi lišit i mezi občany jednotlivých států. Dalším příkladem užitečnosti studie je i zjištění, že návyky při splachování se mohou u jednotlivých lidí velmi lišit. Inu, kdo by to čekal? Přijetí jednotlivými členskými státy má být prozatím dobrovolné, nicméně představitelé EU se nechali slyšet, že by rádi tyto kvóty viděli do budoucna jako povinné.

Cíl návrhu: Snížení spotřeby vody na území Evropské unie a pomoc životnímu prostředí.

Negativa:

Nutnost častějšího splachování může spotřebu naopak zvýšit. Pokud si nebude moci spotřebitel vybrat například ze spláchnutí šesti a devíti litrů vody, bude muset využít dvakrát šest litrů, což povede k opačnému efektu, než EU zamýšlí. Bohužel EU funguje tak, že nedomýšlí důsledky. Navíc je samozřejmě věcí každého občana, kolik vody chce na splachování použít.

Kanalizační sítě mnoha měst mají však paradoxně již dnes opačný problém – nedostatek vody přicházející od domácností. V důsledku toho se v nich usazují nečistoty, k jejichž likvidaci je potřeba mnohem větší množství vody, než se ušetří. Tuto spotřebu opět zaplatí všichni prostřednictvím daní.

Zdroje:

Jan Schwarzbach

Euronesmysl: „Zákaz přidávání cukru do ovocných džusů“

Popis: EU zakazuje přidávat cukr do ovocných džusů. Ve chvíli, kdy nebude možné přidávat cukr, nebudou moci výrobci ani označovat své výrobky jako „bez cukru“, aby se nestalo, že spotřebitel bude zmaten. Návrh také řadí rajčata mezi ovoce, a tudíž ani do rajčatového džusu nebude možné přidávat cukr.

Nařízení bude platit nejen pro džusy v EU vyrobené, ale i pro džusy, které budou do EU dovezené. Nebude tudíž možné pít na území EU slazený džus legálně.

Cíl návrhu: Cílem návrhu je ochrana spotřebitele a boj proti obezitě.

Negativa:

Nápad rozhodně není dokonalý. Namísto pití ovocných džusů budou lidé pít limonády, které mají obsah cukru mnohem vyšší. Spotřebitel má právo si sám vybrat, co chce pít. Bruselští byrokraté mohou jen těžko vědět lépe než sám spotřebitel, co chce ten či onen pít.

Zdroj:

Jan Schwarzbach

Euronesmysl: „Zákaz obrázků dětí na obalech mléka pro děti“

Popis: Na obalech mléka pro děti nebudou moci v budoucnu být obrázky slonů, medvídků či smějících se dětí. Tyto obrázky údajně nevystihují pravou podstatu nabízeného produktu. Také se na obalech nebude moci vyskytovat text, který by kojenecké mléko idealizoval a tím odrazoval matky od kojení.

Cíl návrhu: Takovéto obrázky prý klamou spotřebitele, idealizují nabízený produkt. Navíc také podle EU odrazují matky od kojení a vedou je k nahrazování kojení kupovaným kojeneckým mlékem.

Negativa:

Snad žádný spotřebitel nemůže být tímto klamán. Nikdo si snad nemyslí, že mléko je sloní jen proto, že na obrázku je slon. Jednotné obaly mohou naopak ztížit orientaci spotřebitele v nabízených produktech. Spotřebitel se může rozhodovat i podle obalu a navíc tak snadno pozná výrobek, který si chce koupit.

Zdroj:

Jan Schwarzbach

Euronesmysl: „Sjezdovka na teplém ostrově v Dánsku“

Popis: Dánský podnikatel Ole Harild dostal dotaci ve výši 100 000 € (2,8 milionu Kč) na stavbu sjezdovky na ostrově Bornholm. Na tomto ostrově byste však větší kopce hledali jen stěží. Převýšení sjezdovky je pouhých 38 metrů. Navíc zde sněží jen opravdu zřídka – ostrovu se říká Slunečný ostrov. Navíc sjezdovka začíná v nadmořské výšce 110 metrů. Ole Harild byl prý sám překvapen, že mu tato nesmyslná žádost prošla a peníze dostal.

Cíl návrhu: Podpora venkova

Negativa:

Ukázkový příklad toho, jak se ztrácejí peníze daňových poplatníků. Během první sezóny byla sjezdovka otevřená pouze jeden den, přesto dostal podnikatel Ole Harild další dotaci, tentokrát ve výši 33 000 € (900 000 Kč) na rozšíření areálu. V druhém roce se sice lyžovalo více, ale i tak to bylo pouze 9 dní za celou sezónu. Nedokázali byste využít své peníze lépe?

Zdroj:

Jan Schwarzbach

Euronesmysl: „Stěhování EP z Bruselu do Štrasburku a zpět“

Popis: Evropský parlament se pravidelně stěhuje z jednoho svého sídla v Bruselu na druhou adresu – Štrasburk. Ve francouzském sídle se přitom pracuje pouze 4 dny v měsíci. Ostatní dny sídlí europoslanci v Bruselu. S poslanci se stěhují i stohy papírů, krabic a dalšího materiálu.

Cíl návrhu: Cíl je těžké odhadnout. Nicméně pro francouzské město jde o záležitost ekonomického života. Na ony 4 dny se do města sjede více než 8000 lidí (poslanci, úředníci, tlumočníci, novináři a další). Tím se naplní kapacita téměř všech hotelů ve městě. Díky těmto lidem si přijde Štrasburk přibližně na 3 miliony € každý měsíc.

Negativa:

Stěhování Evropského parlamentu každý měsíc stojí daňové poplatníky zemí EU ročně 200 milionů €. To je téměř 15 % rozpočtu, který Evropský parlament má. Nebylo by lepší, kdyby tyto peníze mohly zůstat v peněženkách lidí?

Zdroj:

Jan Schwarzbach

Euronesmysl: „Evropské školy“

Popis: Evropská unie financuje tzv. evropské školy, do nichž jsou přijímány přednostně děti lidí zaměstnaných ve službách EU. Systém těchto škol vznikl již v roce 1953. V současnosti existuje 14 evropských škol v sedmi zemích.

Cíl návrhu: Cílem je vzdělávání dětí od mala až k maturitě. Také jejich vedení k eurofederalismu.

Negativa:

Dětem na těchto školách je již od mala vtloukána do hlav myšlenka společné Evropy. Jsou učeni jednostranně. Přednost v přijímání do těchto škol mají děti zaměstnanců EU. Pokud se však už dostane řada i na další, je tu další překážka. Děti lidí zaměstnaných v institucích EU nemusí platit školné, ale pokud chce některý rodič, který takovýmto zaměstnancem není, přihlásit své dítě, musí navíc platit přibližně 15 000 € ročně.

Zdroj:

Jan Schwarzbach

Euronesmysl: „Zákaz klasických žárovek“

Popis: Evropská unie zakázala výrobu standardních žárovek i jejich dovoz na území EU. V roce 2009 zakázala 100W žárovky, roku 2010 75W, v roce 2011 60W a v následujícím roce i všechny zbývající. Do roku 2016 navíc plánuje zakázat i halogenové a další neúsporné žárovky.

Cíl návrhu: Úspora peněz domácností a ochrana životního prostředí skrze snížení spotřeby elektrické energie.

Negativa:

Pro domácnosti jsou nyní nejdostupnější úsporné žárovky. Ty však obsahují rtuť a navíc je jejich výroba energeticky mnohem náročnější než výroba klasických žárovek. Žádná ochrana životního prostředí tudíž neprobíhá.

Světlo z úsporných žárovek je odlišné od toho z obyčejných. Z tohoto důvodu může sloužit spotřebiteli hůře. Hlavním problémem tohoto návrhu však je, že EU omezuje spotřebitele ve svobodné volbě. Spotřebitel má mít právo koupit si právě to, co sám považuje za nejlepší. Doba, kdy bylo možné koupit pouze jeden druh daného zboží, už tu byla.

Zdroj:

Jan Schwarzbach

Euronesmysl: „Vliv klimatických změn na rovnost žen“

Popis: Evropská unie studuje vliv klimatických změn na genderovou rovnost a na základě těchto „výzkumů“ navrhuje opatření, která mají zlepšit život občanů členských zemí EU. Unie tvrdí, že rozhodnutí, která činí ženy, zatěžují životní prostředí méně, než pokud tato rozhodnutí činí muži. Klimatické změny mají navíc větší vliv na psychiku žen.

Cíl návrhu: Cílem je snížit dopady rovnosti žen na klimatické změny a také dopady klimatických změn na postavení žen.

Negativa:

Tyto studie nepřináší v podstatě žádné relevantní závěry, nicméně občané členských států EU je musí hradit ze svých daní. Tyto studie navíc slouží jako podklady k dalším nesmyslným projektům, které budou opět platit daňoví poplatníci.

Zdroj:

Jan Schwarzbach

Euronesmysl: „Rozhledny pod kopcem“

Popis: O tom, že se mnohdy využívají peníze „z EU“ jen proto, aby se využívaly, svědčí i tento příklad. V Bílých Karpatech vyrostlo několik rozhleden, ačkoli mnohdy ve skutečnosti žádný rozhled nenabízí.

Cíl návrhu: Kdo ví?

Negativa:

Prostavěly se peníze daňových poplatníků. Peníze, které jsou ušlechtile nazývané jako evropské. Zvláštní je již to, že všechny tyto rozhledny jsou úplně stejné, sériově vyráběné. Originalitu zde nenajdete. Z jedné je krásný výhled na hromadu hnoje, ze druhé vidíte jen blízko stojící stromy, třetí stojí pod kopcem. A dalo by se pokračovat. Peníze, které jsme my všichni nedobrovolně odevzdali na daních, se takto vyhazují z oken.

Zdroj:

Jan Schwarzbach

Euronesmysl: „Zákaz vysavačů s určitým vyšším výkonem“

Popis: Od podzimu budou u nás zakázané vysavače s příkonem nad 1600 W a od roku 2017 navíc i ty, které mají příkon vyšší než 900 W. Dnes nejsou výjimkou vysavače s výkonem 2000 W.

Cíl návrhu: Snížení energetické náročnosti domácností, úspora peněz občanů.

Negativa:

Občané si budou moci koupit jen méně výkonné vysavače, případně stejně výkonné za mnohem vyšší cenu. Jde o další rádoby skvělý návrh z dílny EU, jejíž představitelé se domnívají, že ví mnohem lépe než každý z nás, co je pro nás dobré. Tento zákaz dále omezuje svobodu výběru pro spotřebitele. Pokud by byl zájem pouze o tyto slabší vysavače, spotřebitelé by ty s vyšším příkonem už dávno nekupovali.

Zdroj:

Jan Schwarzbach

Euronesmysl: „Zákaz nošení šperků a podpatků pro kadeřnice“

Popis: Návrh počítá se zákazem nošení šperků a také podpatků pro kadeřnice. Podle EU (a jejích partnerů, kteří tento návrh předkládají), jsou prý kadeřnice nuceny nosit podpatky i šperky.

Cíl návrhu: Zvýšení bezpečnosti práce. Návrh má vést také k výhodám pro zaměstnavatele takovýchto osob – prý se očekává nižší absence zaměstnanců.

Negativa:

EU by se neměla zabývat tím, co jaký zaměstnanec nosí za boty, nebo jestli má v práci na ruce hodinky a prstýnky. Co kdo má na sobě, je jeho rozhodnutí.

Zdroj:

Jan Schwarzbach

Euronesmysl: „Srovnání pojistného u mužů a žen“

Popis: EU zakazuje rozlišování cen pojistného při uzavírání pojistných smluv. Podle EU není možné, aby měl muž nebo žena jinou sazbu pojistného než osoba druhého pohlaví.

Cíl návrhu: Zamezení diskriminace při tvorbě cen pojistného.

Negativa:

Pojišťovna má mít právo sama si rozhodnout, jakou sazbu u kterého člověka použije. U mnoha pojišťoven měly ženy levnější pojistné, protože se prý chovají zodpovědněji a méně riskují (ponechme stranou, jestli to tak skutečně je). Ženy tak mohly platit nižší pojistné než muži a EU jim tuto výhodu odebrala. Mnozí zákazníci tak musí snášet vyšší ceny, ačkoli prodejce (pojišťovna) by jim ze své vůle nabídl ceny lepší. Toto je ukázkový příklad toho, jak regulace prodražuje naše životy.

Zdroj:

Jan Schwarzbach

Euronesmysl: „Omezení používání igelitových tašek“

Popis: Podle EU se používá příliš mnoho igelitových tašek. Toto je potřeba změnit, a proto jsou potřeba regulace jejich distribuce. EU prý vnímá tlak občanů, kteří toto omezení podporují.

Cíl návrhu: Ochrana životního prostředí, které je plné igelitových tašek.

Negativa:

Toto opatření je špatné zejména proto, že jde o omezení svobodného podnikání i nakupování produktu. Pokud by byl skutečný tlak na nepoužívání igelitových tašek, spotřebitelé by je sami přestali kupovat a namísto toho by měli tašky látkové nebo využívali jinou formu přepravy věcí. Tento problém není možné řešit zásahy státu nebo EU. Je to další krok k omezování volby spotřebitele.

Zdroj:

Jan Schwarzbach

Euronesmysl: „Přísnější pravidla pro technickou kontrolu automobilů“

Popis: Evropská komise se snaží prosadit návrh, který by upravoval pravidla pro technickou kontrolu automobilů. Konkrétně u aut starších než 6 let, jejichž majitelé by na kontrolu museli každý rok.

Cíl návrhu: Zvýšení bezpečnosti provozu. Podle EU mohou stará auta za velký podíl dopravních nehod. Dle jejich statistik jde o 6–8 %, nicméně podíl je v každé zemi jiný a velmi odlišný.

Negativa:

Návrh přináší další finanční náklady pro majitele aut. Není ani dostatečně prozkoumáno, jaký přesný podíl nehod způsobují řidiči starých aut a kolik majitelé novějších. Návrh povede i ke zdražení dalších produktů, jelikož podnikatelé budou muset vynaložit vyšší náklady a to se jistě promítne i do jejich cen.

Zdroj:

Jan Schwarzbach

Euronesmysl: „Pokuta Microsoftu za nemožnost výběru prohlížeče v systému Windows“

Popis: EU přinutila společnost Microsoft, aby nabízela kromě vlastního webového prohlížeče i prohlížeče konkurenční. Chybou aktualizace krátkodobě nebylo možné tyto konkurenční prohlížeče instalovat. Za to dostala společnost Microsoft pokutu 561 milionů €.

Cíl návrhu: Poskytnout spotřebiteli svobodu volby při výběru prohlížeče.

Negativa:

Spotřebitel projevuje svou svobodnou volbu už výběrem operačního systému. Systém Windows je systémem společnosti Microsoft a ta si může také sama vybrat, jaké prohlížeče povolí a jaké ne. Námitka, že Microsoft instalací svého prohlížeče, který je zdarma, omezuje konkurenci, je také nesmyslný.

Zdroj:

Jan Schwarzbach

Euronesmysl: „Regulace dostupnosti chemikálií, které se dají teoreticky použít na výrobu bomb“

Popis: EU chce omezit přístup k chemikáliím, které lze (byť jen teoreticky) použít na výrobu bomb. Tento návrh vychází z toho, že již několikrát byla použita bomba vyrobená z lehce dostupných materiálů. Na koupi těchto látek bude potřeba speciální povolení. Na některé látky povolení potřeba nebude, nicméně prodejce bude muset zaznamenat, kdo si látku koupil, jaké množství, kdy atd. Půjde například o peroxid vodíku či kyselinu dusičnou.

Cíl návrhu: Snaha bojovat proti terorismu.

Negativa:

Nařízení omezuje spotřebitele i prodejce. Většina omezovaných látek se běžně využívá například k čištění bazénů. Tento návrh dopadne více na obyčejné lidi než na teroristy, kteří si tyto látky stejně seženou jinou cestou.

Zdroj:

Jan Schwarzbach

Euronesmysl: „Zákaz ochucených cigaret“

Popis: Návrh EU chce zakázat prodej ochucených cigaret a i jinak dále omezuje tabákový průmysl. Ochucené cigarety podle představitelů EU chutnají mladým lidem, a tak je motivují ke kouření. Používání aromatických látek je podle EU klamavým marketingovým tahem.

Cíl návrhu: Cílem je snížení atraktivnosti kouření. Tabákové výrobky mají chutnat jako tabák, a není tak možné ho dochucovat.

Negativa:

Návrh velmi výrazně zasahuje do svobody výběru pro zákazníka. Ten si tak nebude moci zakoupit to, na co má chuť. Návrh má omezit kouření lidí mladších 18 let, nicméně omezí všechny kuřáky. Navíc prodej cigaret lidem mladším 18 let je zakázaný již dnes.

Zdroj:

Jan Schwarzbach

Euronesmysl: „Střadatelé mohou přijít o vklady v bankách nad 100 000 €“

Popis: Při vytváření bankovní unie schvaluje EU velmi nebezpečný krok – vklady klientů v bankách mohou být nenávratně použity na záchranu bank. Toto řešení (tzv. bail-in) má pomoci udržet banky na živu v situacích, kdy je kolaps byť jen očekávaný.

Cíl návrhu: Zabránění kolapsu banky, aniž by záchranu museli platit občané skrze daně.

Negativa:

Tyto kroky povedou k rapidnímu snížení důvěry klientů v banky. Povede to k tomu, že klienti nebudou u bank nechávat více než 100 000 €, což banky ohrozí ještě více (nedostatek deposit, likvidity). EU bohužel tento důsledek nedomyslela.

Zdroj:

Jan Schwarzbach

Euronesmysl: „Zákaz používání termínu Pomazánkové máslo“

Popis: Evropská komise zakázala používání názvu Pomazánkové máslo. Výrobek je dle rozhodnutí málo tučný. Aby se výrobek mohl jmenovat máslo, musí mít obsah mléčného tuku více než 80 %, přičemž pomazánkové máslo obsahuje přibližně polovinu této normy.

Cíl návrhu: Odstranění možnosti klamání zákazníka, harmonizace názvů potravin na celém území EU.

Negativa:

EU opět ukázala, jak trvá na svých předpisech i v případě, kdy jsou zjevně nesmyslné. Českému spotřebiteli se nestane, že by si pomazánkové máslo spletl s klasickým, lidé ze zahraničí si pomazánkové máslo kupovali jen velmi zřídka. Mnohé potraviny však dostaly výjimku a mohou svůj tradiční název používat i nadále – českým zástupcům se toto vyjednat nepodařilo.